Наръчник "HАCCP - определяне и контрол на корективните действия при отклонение от критичните точки при преработка на плодове и зеленчуци"

За да подпомогне членовете си, съгласно изискването на Изменението на Закона за храните - член 18 /ДВ 102 / 21.11.2003г./, в Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци със съдействието на GTZ бе разработен и отпечатан Наръчник "HАCCP - определяне и контрол на корективните действия при отклонение от критичните точки при преработка на плодове и зеленчуци". Автори на изданието са доц. д-р инж. Иван Николов и гл. ас. инж. Захари Велчев. Основното предимство е практическата му насоченост и е отлично помагало при внедряването на системата.

В материала специално внимание е отделено на безопасността на храните, заболяванията, причинени от консумираните храни, както и на възможностите за ограничаване на разпространението на микроорганизмите.

Системата HACCP е разделена на четири глави, където подробно са разгледани Принципите на системата, последователността за нейното внедряване и поддръжка.

Съдържание

1. Хигиена на храните
1.1. Безопасност на храните.
1.2. Заболявания, предизвикани от консумираните храни.
1.3. Ограничаване разпространението на микроорганизмите.

2. Произход на НАССР

3. Предпоставки за внедряване на НАССР
3.1. Същност и значение на НАССР.
3.2. Целесъобразност от внедряването на ДПП и НАССР.
3.3. Законодателна база за изграждане на НАССР.
3.4. Роля на ръководството на предприятието.
3.5. Роля на персонала.

4. Внедряване на НАССР
4.1. Принципи на НАССР.
4.2. Предварителни стъпки.
4.3. Стъпки за внедряване на НАССР план.

5. Поддръжка на НАССР система

6. Развала на плодови и зелен чукови продукти
6.1. Развала на плодови и зелунчукови продукти.
6.2. Развала на пресни плодове и зеленчуци.
6.3. Развала на охладени и замразени хранителни продукти.
6.4. Развала на стерилизирани консерви.
6.5. Развала на високозахарни продукти.
6.6. Развала на ферментирали продукти.
6.7. Микрофлора на спомагателните суровини и материали.
6.8. Микрофлора на производствената среда.

Особен интерес и ценно практическо помагало представляват Приложенията - 8 на брой, в които нагледно и практично са разработени примерни HACCP планове за производството на основни продукти на консервната промишленост.

  • Приложение 1 - Примерен HАCCP план за стерилизирани кисели краставички
  • Приложение 2 - Примерен HАCCP план за стерилизирани гъби
  • Приложение 3 - Примерен HАCCP план за асептични плодови сокове
  • Приложение 4 - Примерен HАCCP план за доматени сосове
  • Приложение 5 - Примерен HАCCP план за конфитюр
  • Приложение 6 - Примерен HАCCP план за сушени моркови
  • Приложение 7 - Примерен HАCCP план за замразен грах
  • Приложение 8 - Примерен HАCCP план за туршии

Изданието можете да закупите от офиса на Съюза, или да Ви бъде изпратено по пощата.

За повече информация се можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони :
инж. Антоанета Божинова, Христина Харизанова
тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79
или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net,
union-sppz@fnts-bg.org