Трансфер на иновативни практики при прилагането на европейските изисквания и норми при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци

2013 - 2015

Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци  разработи, спечели и изпълнява  проект „Трансфер на иновативни практики при прилагането на европейските изисквания и норми при индустриално замразяване на плодове и зеленчуци”   по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, финансирана от Европейския Социален Фонд.

Проектът е разработен с цел подпомагане на предприятията замразяващи плодове и зеленчуци при прилагането на иновативни технологии, осигуряващи производството на висококачествени продукти и спазване на нормативните изисквания.

Партньор по проекта е ф-ма  John Bean Technologies AB  – Швеция (познат преди като Фриго Скандия Екуипмънт)

Срок на изпълнение: април 2013 г. – март 2015 г.

Целева група 
- представители на фирмите и образователните институции, членове на СППЗ, както и други организации, в чийто предмет на дейност попада замразяването на плодове и зеленчуци.

Финансиране:  189 695 лв.

Основни дейности:

  • Провеждане на сравнително изследване и анализ на сектор индустриално замразяване на плодове  и зеленчуци;
  • Провеждане на 3 семинара в България за трансфер на добри практики.
  • Организиране и провеждане на мероприятия за представители на целевата група:
    • работно посещение  в партньорската страна на 12 представители на
    • участие на 5 – ма представители на целевата група в международна конференция „Хладилни компресори и хладилни агенти” в  Словакия – Каста Папиерника. / 2-4 септември 2013 г./
  • Трансфер на добри практики посредством отпечатване на сборници с подбрани практически насочени обучителни материали и разработване на IT платформа:
  • Дейности за информация и осигуряване на публичност
Повече информация за проекта:  http://frigo.org-bg.net/