Издаване на наръчници с подкрепата на GTZ

2002 - 2004

GTZ (Германско дружество за техническо сътрудничество)

Наръчниците:
„ДПП и ДХП в консервната промишленост” /2002 г./;
„НАССР при преработката на плодове и зеленчуци” /2004 г./