Fit for Regional Cooperation

2007

Конференция "Fit for Regional Cooperation" и среща на професионалните/работодателски организации на преработвателите на плодове и зеленчуци от Югоизточна Европа. (BG/DE/EL/TR/FYROM)