Програма за промотиране на преработвателната хранително-вкусова промишленост в страните от Югоизточна Европа

2002 - 2007

Програма за промотиране на преработвателната хранително-вкусова промишленост в страните от Югоизточна Европа – GTZ (Германско дружество за техническо сътрудничество) – No: PN05.2118.7/OZ-52/2007 www.forumRC.org- bg.net