Бюлетин на СППЗ

Брой 9 / септември 2017

Акценти в броя:

  • Здрави и силни от малки
  • Има ли промени в критериите за мярка 4.2
  • Позицията на Латвия за ОСП 2020+
  • Защо се деформират доматите