Бюлетин на СППЗ

Брой 5/май 2023

Акценти в броя:

  • LAB INNOVA BULGARIA
  • Внасяме повече домати отколкото банани
  • Индия с преизпълнена квота за износ на захар
  • Интервенции за директни плащания