Консервната промишленост на България' Q1'2008

Основни тенденции

Производство
  • Производството в консервната промишленост в България продължи да нараства и през първото тримесечие на 2008 г. В сравнение със същия период на 2007 г., прирастът в производството е 3.3%.
Външнотърговско салдо
  • Външнотърговското салдо на сектора за първото тримесечие на 2008 г. е отрицателно – 3.3 млн. EUR, за разлика от предходната година когато е отчетено положително салдо в размер на 3.4 млн. EUR. Основната причина е същественото увеличения обема на вноса през наблюдавания период.
Внос
  • Продължава тенденцията на значително увеличение на вноса на преработени и консервирани плодове и зеленчуци в България. Прирастът спрямо първото тримесечие на 2007 г. е 36.2%.
Износ
  • Износът от България на преработени и консервирани плодове и зеленчуци намалява спрямо първото тримесечие на 2007 г. е с 26%.
Вътрешен пазар
  • Предприятията, включени в месечното изследване по съкратената номенклатура на НСИ, за първото тримесечие на 2008 г. са продали на вътрешния пазар повече количества доматено пюре, сок от портокали, замразени зеленчуци.
  • По-малко са продажбите на замразени плодове, на мармалади, желета и конфитюри.

Съдържание

I . Основни тенденции в сектора
1.1. Производство
1.2. Външнотърговско салдо
1.3. Внос
1.4. Износ
1.5. Вътрешен пазар
II . Производство
III . Внос - Износ
3.1. Външнотърговско салдо
3.2. Внос
3.2.1. Преработени и консервирани зеленчуци
3.2.2. Преработени и консервирани плодове
3.2.3. Плодови и зеленчукови сокове
3.3. Износ
3.3.1. Преработени и консервирани зеленчуци
3.3.2. Преработени и консервирани плодове
3.3.3. Плодови и зеленчукови сокове
IV . Вътрешен пазар
V . Площи, добиви и производство на плодове – реколта 2007
VI . Предприятията от сектора
6.1. Сертифицирани фирми по ISO
6.2. Сертификат HACCP
6.3. Членове на GS1
6.4. Конкуренция
6.5. Публични дружества от подсектора
6.5.1. Кюстендилски плод АД – Кюстендил
6.5.2. Флорина България АД
VII . Дружества – дайджест
VIII . Приложения

За повече информация и за поръчка на пълната версия на отрасловия анализ можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони: инж. Антоанета Божинова тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79 или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net