Консервната промишленост на България' Q2'2007

Основни тенденции

Производство
 • През второто тримесечие на 2007 г. производството на консерви в България отчита увеличение, което в сравнение със същия период на 2006 г. е 2.3%.
 • За първото полугодие увеличението е със 7.8%.
Внос
 • Продължава голямото увеличение на вноса, като в сравнение с второто тримесечие на 2006 г. прирастът е почти 2 пъти.
 • За първото полугодие увеличението е 81%.
Износ
 • Продължава увеличението на износа, но с по-бавен темп. В сравнение с второто тримесечие на 2006 г. увеличението е 16.6%.
 • За първото полугодие увеличението е с 41%.
Салдо
 • През второто тримесечие вносът е 10% по-голям от износът. Салдото е отрицателно с 2.2 млн. EUR.
 • За първото полугодие намалението на положителното салдо в сравнение със същия период на 2006 г. е 53 пъти.
Вътрешен пазар
 • По съкратената номенклатура на НСИ, предприятията, включени в извадката, в сравнение с второто тримесечие на 2006 г. отчитат ръст в продажбите на вътрешния пазар на “Зеленчуци и смеси от зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, други зеленчуци и смеси от зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени, зеленчуци (без картофи), замразени”.
 • По-малко са продажбите на “Доматено пюре, концентрат, зеленчуци (без картофи), замразени, други зеленчуци и смеси от зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени”.
 • За полугодието е най-голямо увеличението на “Зеленчуци, плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина и доматено пюре, концентрат”.
 • По-малко са продажбите на “Други зеленчуци и смеси от зеленчуци, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени”.

Съдържание

I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1. Производство
1.2. Внос
1.3. Износ
1.4. Салдо
1.5. Вътрешен пазар
II . ПРОИЗВОДСТВО
2.1. Второ тримесечие (Q2’2007)
2.2. Първо полугодие (H1’2007)
III . ВНОС – ИЗНОС
3.1. Външнотърговско салдо
3.1.1. Второ тримесечие (Q2’2007)
3.1.2. Първо полугодие (H1’2007)
3.2. Внос
3.2.1. Второ тримесечие (Q2’2007)
3.2.2. Първо полугодие (H1’2007)
3.3. Износ
3.3.1. Второ тримесечие (Q2’2007)
3.3.2. Първо полугодие (H1’2007)
IV . ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1. Второ тримесечие (Q2’2007)
4.2. Първо полугодие (H1’2006)
V . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1. Сертифицирани фирми по ISO
5.2. Сертификат HACCP
5.3. Членове на GS1
5.4. Конкуренция, пазарен дял
VI . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII . ПРИЛОЖЕНИЯ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на отрасловия анализ можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони: инж. Антоанета Божинова тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79 или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net