Консервната промишленост на България' Q1'2007

Основни тенденции

Производство
  • След значителното намаление на производството в консервната промишленост на България, през първо тримесечие на 2007 г. отново има увеличение. В сравнение със същия период на 2006 г. прирастът в производството е 13.3%.
Внос и износ
  • Продължава тенденцията на увеличение на вноса и износа на плодови и зеленчукови консерви. Прирастът във вноса спрямо първото тримесечие на 2006 г. е 67.4%. При износа прирастът спрямо 2006 г. е 67.1%
Външнотърговско салдо
  • Положителното външнотърговско салдо през първо тримесечие на 2007 г., в сравнение със същия период на 2006 г., спадна с около 45%. Прирастът на вноса е по-голям с 54% в сравнение с увеличението на износа.
Вътрешен пазар
  • През първото тримесечие на 2007 г. за продажби на вътрешния пазар са предоставени по-големи количества зеленчуци, плодове и други годни за консумация части от растения, приготвени или консервирани с оцет или с оцетна киселина, както и конфитюри, мармалади, желета, сладка, мус, пюрета и каши от други плодове. По-малко са продажбите на доматено пюре и на замразени зеленчуци (без картофи).

Съдържание

I . Основни тенденции в сектора
1.1. Производство
1.2. Внос и износ
1.3. Външнотърговско салдо
1.4. Вътрешен пазар
II . Производство
2.1. Първо тримесечие (Q1`2007)
III . Внос - Износ
3.1. Външнотърговско салдо
3.2. Внос
3.2.1. Преработени и консервирани зеленчуци
3.2.2. Преработени и консервирани плодове
3.2.3. Плодови и зеленчукови сокове
3.3. Износ
3.3.1. Преработени и консервирани зеленчуци
3.3.2. Преработени и консервирани плодове
3.3.3. Плодови и зеленчукови сокове
IV . Вътрешен пазар
4.1. Първо тримесечие (Q1`2007)
V . Предприятията от сектора
5.1. Сертифицирани фирми по ISO
5.2. Членове на GS1
5.3. Конкуренция, пазарен дял
5.4. Публични дружества
VI . Дружества – дайджест
VII . Приложения

За повече информация и за поръчка на пълната версия на отрасловия анализ можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони: инж. Антоанета Божинова тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79 или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net