Консервната промишленост на България' Q3'2008

Основни тенденции

Производство
  • Производството на консервирани плодове и зеленчуци в България през третото тримесечие на 2008 г. отбелязва нарастване от 7.7%, в сравнение със същия период на 2007 г. по физическият обем на приходите от продажби на стоки и услуги.
  • За деветмесечието увеличението е с 6.1%.
Внос
  • През третото тримесечие на 2008 г. отново има намаление на внесените количества консерви. В сравнение със същия период на 2007 г. те са по-малко с 3.2%. Средната цена е по-висока, от което стойностния обем е по-голям с 4.1%.
  • За деветмесечието има увеличение на внесените количества с 1.1% и на тяхната стойност – с 19.6%.
Износ
  • Увеличението на изнесените преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължава. В сравнение с третото тримесечие на 2007 г. прирастът е 8.4%.
  • За деветмесечието има намаление на изнесените количества с 0.7%. Средната цена е по-висока, от което стойностния обем е по-голям с 8.2%.
Салдо
  • Положителното външнотърговско салдо за третото тримесечие е по-голямо с около 3% в сравнение със салдото на третото тримесечие на 2007 г.
  • За деветмесечието прирастът във вноса е по-голям, а положителното салдо е по-малко с 65.8% в сравнение с деветмесечието на 2007 г.
Вътрешен пазар
  • През третото тримесечие на 2008 г. в сравнение със същия период на 2007 г. производителите са продали на вътрешния пазар 22.8% повече зеленчукови консерви и сокове – с 4.5%. Плодовите консерви са по-малко с 22.3%.
  • През деветмесечието в сравнение със същия период на 2007 г. производителите са продали на вътрешния пазар 23.5% повече зеленчукови консерви и 15.4% сокове. Продажбите на плодовите консерви са по-малко с 19.7%.

Съдържание

I . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
1.1. Производство
1.2. Внос
1.3. Износ
1.4. Салдо
1.5. Вътрешен пазар
II . ПРОИЗВОДСТВО
2.1. Трето тримесечие (Q3’2008)
2.2. Деветмесечие (IX’2008)
III . ВНОС – ИЗНОС
3.1. Външнотърговско салдо
3.1.1. Трето тримесечие (Q3’2008)
3.1.2. Деветмесечие (IX’2008)
3.2. Внос
3.2.1. Трето тримесечие (Q3’2008)
3.2.2. Деветмесечие (IX’2008)
3.3. Износ
3.3.1. Трето тримесечие (Q3’2008)
3.3.2. Деветмесечие (IX’2008)
IV . ПРОДАЖБИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР
4.1. Трето тримесечие (Q3’2008)
4.2. Деветмесечие (IX’2008)
V . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
5.1. Сертифицирани фирми по ISO
5.2. Сертификат HACCP
5.3. Членове на GS1
5.4. Водещи предприятия от сектора по печалба
5.5. Публични дружества
5.5.1. Флорина България АД
VI . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VII . ПРИЛОЖЕНИЯ


За повече информация и за поръчка на пълната версия на отрасловия анализ можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони: инж. Антоанета Божинова тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79 или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net