Консервната промишленост на България' Q1'2009

Основни тенденции

Производство
  • Оборотът от продажби в консервната промишленост на България по текущи цени, в сравнение с първото тримесечие на 2008 г., е по-малък с 11.3%.
  • Намалението на производството по цени от 2005 г. е с 27.6%.
Външна търговия
  • Тенденцията на увеличение на вноса на преработени и консервирани плодове и зеленчуци продължи и през първото тримесечие на 2009 г. Прирастът спрямо първото тримесечие на 2008 г. е 8%.
  • През първото тримесечие на 2009 г. има намаление на изнесените количества преработени и консервирани плодове и зеленчуци. . В сравнение с първото тримесечие на 2008 г. намалението е 9.4%
  • Външнотърговското салдо за първото тримесечие на 2009 г. е отрицателно. В сравнение с първото тримеечие на 2008 г. увеличението е с около 72%.
Продажби на вътрешния пазар
  • Предприятията, включени в месечното изследване по съкратената номенклатура на НСИ, за първото тримесечие на 2009 г. са продали на вътрешния пазар повече зеленчуци, консервирани с оцет, и зтерилизирани зеленчуци.
  • По-малко са продажбите на сокове, замразени зеленчуци, доматено пюре, конфитюри и мармалади, стерилизирани плодове.

Съдържание

I . ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1. Продукция
1.2. Брутен вътрешен продукт
1.3. Стокообмен
1.4. Чуждестранни инвестиции
1.5. Заетост
1.6. Заплати
1.7. Международен Туризъм
1.8. Инфлация
II . ОСНОВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЕКТОРА
2.1. Производство
2.2. Външна търговия
2.3. Продажби на вътрешния пазар
III . ПРОИЗВОДСТВО
IV . ВНОС - ИЗНОС
4.1. Външнотърговско салдо
4.2. Внос
4.2.1. Преработени и консервирани зеленчуци
4.2.2. Преработени и консервирани плодове
4.2.3. Плодови и зеленчукови сокове
4.3. Износ
4.3.1. Преработени и консервирани зеленчуци
4.3.2. Преработени и консервирани плодове
4.3.3. Плодови и зеленчукови сокове
V . ВЪТРЕШЕН ПАЗАР
VI . ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОРА
6.1. Сертифицирани фирми по ISO
6.2. Сертификат HACCP
6.3. Членове на GS1
6.4. Публични дружества от подсектора
6.4.1. Кюстендилски плод АД – Кюстендил
6.4.2. Флорина България АД
VII . ДРУЖЕСТВА – ДАЙДЖЕСТ
VIII . ПРИЛОЖЕНИЯ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на отрасловия анализ можете да се обръщате към СППЗ на следните телефони: инж. Антоанета Божинова тел. 987 47 43, тел./факс: 980 26 79 или е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net

Поръчай секторен анализ

За повече информация и за поръчка на пълната версия на секторния анализ
моля попълнете формуляра или се свържете със СППЗ:
инж. Антоанета Божинова
тел. 987 47 43
е-mail: union@org-bg.net, office@org-bg.net